Video

Hoàn thiện Tượng Tứ phủ, chất liệu gỗ mít, sơn thếp phủ

Hoàn thiện Tượng Tứ phủ, chất liệu gỗ mít, sơn thếp phủ

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tượng Tứ phủ/ tượng Mẫu/ tượng nhà Thánh

Tượng Tứ phủ/ tượng Mẫu/ tượng nhà Thánh

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Nghiệm thu phần mộc qua video. Bàn thờ Chấp Tải và Ô xa - Gỗ Hương đá

Nghiệm thu phần mộc qua video. Bàn thờ Chấp Tải và Ô xa - Gỗ Hương đá

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Bát Bửu và Chấp Kích sơn son thếp vàng

Bát Bửu và Chấp Kích sơn son thếp vàng

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tượng Phật, tượng Tứ Phủ. Hoàn thiện sơn thếp phủ

Tượng Phật, tượng Tứ Phủ. Hoàn thiện sơn thếp phủ

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Cột chạm Rồng cuốn (đục tay) - Gỗ Hương đá - Đang dần hoàn thiện.

Cột chạm Rồng cuốn (đục tay) - Gỗ Hương đá - Đang dần hoàn thiện.

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tượng Thánh Cô, Thánh Cậu sơn giả cổ đẹp

Tượng Thánh Cô, Thánh Cậu sơn giả cổ đẹp

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tranh Sen - chữ Phật thếp Vàng 9999

Tranh Sen - chữ Phật thếp Vàng 9999

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Cột đục Rồng cuốn, gỗ Hương Đá đang dần thành hình

Cột đục Rồng cuốn, gỗ Hương Đá đang dần thành hình

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Bài vị/ Long vị thờ bằng gỗ. Sơn son thếp vàng phủ hoàng kim

Bài vị/ Long vị thờ bằng gỗ. Sơn son thếp vàng phủ hoàng kim

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tôn tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sơn son thếp vàng phủ hoàn kim

Tôn tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sơn son thếp vàng phủ hoàn kim

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Cột Rồng | Rồng cuốn cột | Bản đục nháp gỗ Xoan

Cột Rồng | Rồng cuốn cột | Bản đục nháp gỗ Xoan

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Làng Nghề Sơn Đồng - Người Thổi Hồn Vào Gỗ

Làng Nghề Sơn Đồng - Người Thổi Hồn Vào Gỗ

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Nghiệm thu (phần mộc) phòng thờ siêu khủng

Nghiệm thu (phần mộc) phòng thờ siêu khủng

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Thư viện mẫu

Không gian Thờ cúng là chốn tôn nghiêm, trang trọng. Là nơi lưu giữ nguồn cội, khơi gợi lòng tự hào, nhắc nhở mỗi người hướng về cội nguồn và sống sao cho xứng đáng với Tổ tiên. Với mong muốn giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng tới đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đồ Thờ Làng Sơn Đồng.com tổng hợp và giới thiệu một số mẫu không gian thờ đẹp, thiết kế phù hợp cho từng không gian từ truyền thống đến hiện đại.