Video

Bản điện thờ Tứ Phủ tại Sơn Dương, Tuyên Quang

Bản điện thờ Tứ Phủ tại Sơn Dương, Tuyên Quang

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Kiệu Võng (kiệu Phượng) hoàn thiện mộc

Kiệu Võng (kiệu Phượng) hoàn thiện mộc

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Chấp Kích - Binh khí thờ - Hàng siêu phẩm

Chấp Kích - Binh khí thờ - Hàng siêu phẩm

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Hoàn thiện và giao bộ Bát Bửu cho Thầy tại Lạng Sơn

Hoàn thiện và giao bộ Bát Bửu cho Thầy tại Lạng Sơn

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Đôi Ngựa thờ gỗ mít, sơn son thếp vàng truyền thống

Đôi Ngựa thờ gỗ mít, sơn son thếp vàng truyền thống

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Kiệu Long Đình sơn son thếp vàng

Kiệu Long Đình sơn son thếp vàng

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tranh thờ Tứ phủ (tranh gỗ)

Tranh thờ Tứ phủ (tranh gỗ)

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tôn tượng Quán Thế Âm Toạ Sơn sơn thếp giả cổ

Tôn tượng Quán Thế Âm Toạ Sơn sơn thếp giả cổ

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tượng nhà Thánh cùng Bài vị

Tượng nhà Thánh cùng Bài vị

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Kiệu Phượng (kiệu võng) đang trong quá trình chế tác

Kiệu Phượng (kiệu võng) đang trong quá trình chế tác

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Bộ Bát Bửu và bộ Chấp Kích theo lối cổ

Bộ Bát Bửu và bộ Chấp Kích theo lối cổ

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Điện thờ Thánh, bàn giao tại Đà Nẵng

Điện thờ Thánh, bàn giao tại Đà Nẵng

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tôn tượng A Nan và Ca Diếp | Dotholangsondong

Tôn tượng A Nan và Ca Diếp | Dotholangsondong

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tượng Thánh | Dotholangsondong

Tượng Thánh | Dotholangsondong

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tôn tượng Địa tạng vương Bồ tát gỗ mít

Tôn tượng Địa tạng vương Bồ tát gỗ mít

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tôn tượng Đức Chúa Ông

Tôn tượng Đức Chúa Ông

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Động và tượng Chúa Sơn Trang, và 12 cô Sơn Trang

Động và tượng Chúa Sơn Trang, và 12 cô Sơn Trang

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tượng Tây Phương Tam Thánh sơn giả cổ, thếp điểm vàng 9999

Tượng Tây Phương Tam Thánh sơn giả cổ, thếp điểm vàng 9999

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Hoàn thiện và lắp đặt Đồ thờ tại Chương Mỹ - Hà Nội

Hoàn thiện và lắp đặt Đồ thờ tại Chương Mỹ - Hà Nội

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tượng A Di Đà (sơn thếp giả cổ)

Tượng A Di Đà (sơn thếp giả cổ)

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tô lý (sơn son thếp lại) toàn bộ đồ thờ và tượng Thánh

Tô lý (sơn son thếp lại) toàn bộ đồ thờ và tượng Thánh

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tượng Bát Bộ Kim Cương và Thích Ca Bổn Sư

Tượng Bát Bộ Kim Cương và Thích Ca Bổn Sư

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Hoàn thiện Tượng Tứ phủ, chất liệu gỗ mít, sơn thếp phủ

Hoàn thiện Tượng Tứ phủ, chất liệu gỗ mít, sơn thếp phủ

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, gỗ mít, phun PU

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, gỗ mít, phun PU

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tượng Tứ phủ/ tượng Mẫu/ tượng nhà Thánh

Tượng Tứ phủ/ tượng Mẫu/ tượng nhà Thánh

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Nghiệm thu phần mộc qua video. Bàn thờ Chấp Tải và Ô xa - Gỗ Hương đá

Nghiệm thu phần mộc qua video. Bàn thờ Chấp Tải và Ô xa - Gỗ Hương đá

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Bát Bửu và Chấp Kích sơn son thếp vàng

Bát Bửu và Chấp Kích sơn son thếp vàng

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tượng Phật, tượng Tứ Phủ. Hoàn thiện sơn thếp phủ

Tượng Phật, tượng Tứ Phủ. Hoàn thiện sơn thếp phủ

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Cột chạm Rồng cuốn (đục tay) - Gỗ Hương đá - Đang dần hoàn thiện.

Cột chạm Rồng cuốn (đục tay) - Gỗ Hương đá - Đang dần hoàn thiện.

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tượng Thánh Cô, Thánh Cậu sơn giả cổ đẹp

Tượng Thánh Cô, Thánh Cậu sơn giả cổ đẹp

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tranh Sen - chữ Phật thếp Vàng 9999

Tranh Sen - chữ Phật thếp Vàng 9999

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Cột đục Rồng cuốn, gỗ Hương Đá đang dần thành hình

Cột đục Rồng cuốn, gỗ Hương Đá đang dần thành hình

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Bài vị/ Long vị thờ bằng gỗ. Sơn son thếp vàng phủ hoàng kim

Bài vị/ Long vị thờ bằng gỗ. Sơn son thếp vàng phủ hoàng kim

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Tôn tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sơn son thếp vàng phủ hoàn kim

Tôn tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sơn son thếp vàng phủ hoàn kim

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Cột Rồng | Rồng cuốn cột | Bản đục nháp gỗ Xoan

Cột Rồng | Rồng cuốn cột | Bản đục nháp gỗ Xoan

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Làng Nghề Sơn Đồng - Người Thổi Hồn Vào Gỗ

Làng Nghề Sơn Đồng - Người Thổi Hồn Vào Gỗ

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Nghiệm thu (phần mộc) phòng thờ siêu khủng

Nghiệm thu (phần mộc) phòng thờ siêu khủng

by Đồ Thờ Làng Sơn Đồng

Thư viện mẫu

Không gian Thờ cúng là chốn tôn nghiêm, trang trọng. Là nơi lưu giữ nguồn cội, khơi gợi lòng tự hào, nhắc nhở mỗi người hướng về cội nguồn và sống sao cho xứng đáng với Tổ tiên. Với mong muốn giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng tới đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đồ Thờ Làng Sơn Đồng.com tổng hợp và giới thiệu một số mẫu không gian thờ đẹp, thiết kế phù hợp cho từng không gian từ truyền thống đến hiện đại.